Spring naar de inhoud

Wie zijn wij

Heemkring Glatbeke is een vereniging waarin een aantal enthousiastelingen zich engageren om vast te houden wat dreigt vergeten te worden.
Dankzij de ruggensteun van het Gemeentebestuur trachten we een aantal kapstokken aan te reiken voor de herinneringen aan ons dorp in verandering.

Opgericht in 1988 vierden we onlangs ons dertigjarig bestaan.
Momenteel tellen we net geen 120 leden. Een gegeven waar we best fier op zijn. Met een kleine bestuursploeg proberen we een gevarieerd aanbod te doen rond op vlak van (ons eigen) erfgoed.
Met deze website mikken we op een breder publiek en proberen we ook jongere geïnteresseerden te bereiken.

Ons lokaal is ingericht als archief en documentatiecentrum.
Je kan ons bezoeken op het gelijkvloers aan de achterkant van het Troempeelke, Gildenstraat 10 Opglabbeek.

Je kan er terecht op woensdagnamiddag  van 13 tot 15 uur.
Natuurlijk kan dit ook na een afspraak met één van de bestuursleden (zie contact).
Let op: we zijn gesloten tijdens de schoolvakanties!!!

Wat doen wij

Nostalgie is een begrip dat als vlag die onze lading dekt. We kijken graag terug en zijn vandaag op zoek naar iets van gisteren, om het te bewaren voor morgen.
Het doel van onze vereniging is de eigenheid van ons dorp in de verf te zetten en te bewaren. We willen de warmte van een gemeenschap vasthouden door de boeiende verhalen op te tekenen en bij te houden. We gaan op zoek naar de wortels van onze (dorps)gemeenschap en duiken daarvoor terug in de tijd. Af en toe graven we in het verre verleden, soms gaan we ‘maar’ terug tot in de vorige eeuw.

Je kan deze herinneringen terugvinden in ons documentatiecentrum onder de vorm van:

  • Een verzameling doodsbrieven en doodsprentjes
  • Een verzameling krantenknipsels
  • Archieven van andere verenigingen
  • Boeken en tijdschriften die op één of andere manier verband houden met Opglabbeek of ons iets vertellen over thema’s over het leven van vroeger
  • Foto’s van vroeger

Naast onze activiteiten in het documentatiecentrum organiseren we een aantal activiteiten zowel voor onze leden als voor het grote publiek.

We denken dan aan:

  • De uitgave van een ledenblad “den Achtermôt”
  • Het inrichten van “ichternômiddigen”
  • Het organiseren van lezingen
  • Twee keer per jaar organiseren we een uitstap
  • Tentoonstellingen zoals Erfgoeddag, Open Monumentendag, een verzamelaarstentoonstelling, ….

Recente artikels